Adatvédelmi irányelvek


 

Preambulum

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatait (a továbbiakban rövidítve "adatok") milyen célból és milyen terjedelemben kezeljük. Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett valamennyi feldolgozására vonatkozik, mind a szolgáltatásaink nyújtásával összefüggésben, mind pedig különösen a weboldalainkon, a mobilalkalmazásokban és a külső online megjelenéseken, például a közösségi médiaprofiljainkon (a továbbiakban együttesen "online szolgáltatások").

A használt kifejezések nem nemspecifikusak.

Utolsó frissítés: 15. September 2021

 

Tartalomjegyzék

 • Preambulum
 • Kiadó
 • A feldolgozási műveletek áttekintése
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 • A feldolgozás jogalapja
 • Biztonsági óvintézkedések
 • Személyes adatok továbbítása
 • Adatfeldolgozás harmadik országokban
 • Adatok törlése
 • Sütik használata
 • Online szolgáltatások és webtárhely biztosítása
 • Regisztráció, bejelentkezés és felhasználói fiók
 • Felhőszolgáltatások
 • Hírlevél és elektronikus kommunikáció
 • Webelemzés, felügyelet és optimalizálás
 • Online marketing
 • Profilok a közösségi hálózatokban (közösségi média)
 • Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak
 • Az Adatvédelmi szabályzat módosításai és frissítései
 • Az érintettek jogai
 • Terminológia és fogalommeghatározások

 

Kiadó

Mazda Motor Hungary Kft.
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Telefon: +36-1-464-5000
Email: mazda@mazda.hu

Jognyilatkozat: https://www.mazda-press.com/hu/kiado/.

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Mazda Motor Hungary Kft
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
E-mail: adatvedelem@mazda.hu

 

Az adatfeldolgozás áttekintése

Az alábbi táblázat összefoglalja a feldolgozott adatok típusait, a feldolgozás céljait és az érintett feleket.

A feldolgozott adatok kategóriái

 • Kapcsolattartási adatok (Facebook) ("Kapcsolattartási adatok": olyan adatok, amelyek (egyértelműen) azonosítják az érintetteket, például nevek, e-mail címek és telefonszámok, amelyek továbbíthatók a Facebooknak, például Facebook pixeleken vagy feltöltéseken keresztül, egyéni célcsoportok kialakításához történő megfeleltetés céljából; a célcsoportok létrehozásához történő megfeleltetés után a Kapcsolattartási adatok törlésre kerülnek).
 • Nyilvántartási adatok (pl. nevek, címek).
 • Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók).
 • Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
 • Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).

Az érintettek kategóriái

 • Alkalmazottak (pl. munkavállalók, álláskeresők).
 • Leendő ügyfelek.
 • Kommunikációs partner (e-mailek, levelek stb. címzettjei).
 • Ügyfelek.
 • Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).

A feldolgozás céljai

 • Online szolgáltatásaink nyújtása és használhatósága.
 • Konverziókövetés (a marketingtevékenységek hatékonyságának mérése).
 • Irodai és szervezeti eljárások.
 • Közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Visszajelzés (pl. visszajelzés gyűjtés online űrlapon keresztül).
 • Marketing
 • Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (Felhasználói profilok létrehozása).
 • Remarketing.
 • Webanalitika (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése).
 • Biztonsági intézkedések.
 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • A megkeresések kezelése és megválaszolása.
 • Egyéni célcsoportok (releváns célcsoportok kiválasztása marketingcélokra vagy egyéb tartalmi kimenetre).

A feldolgozás jogalapja

Az alábbiakban áttekintést talál a GDPR azon jogalapjairól, amelyek alapján a személyes adatok feldolgozását végezzük. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezésein túlmenően az Ön vagy a mi lakóhelyünk vagy székhelyünk szerinti ország nemzeti adatvédelmi rendelkezései is alkalmazandók lehetnek. Ha emellett egyedi esetekben konkrétabb jogalapok is alkalmazandók, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 • Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) - Az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez.
 • Szerződés teljesítése és előzetes kérelmek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) - Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére történő, szerződéskötést megelőző lépések megtétele.
 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) - Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.

 

Biztonsági óvintézkedések

A jogi követelményeknek megfelelően megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, figyelembe véve a technika állását, a végrehajtás költségeit, az adatkezelés jellegét, hatályát, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, különböző valószínűségű és súlyosságú kockázatot, a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok titkosságának, integritásának és rendelkezésre állásának védelme az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatok bevitele, továbbítása, biztosítása és elkülönítése ellenőrzésével. Ezen túlmenően eljárásokat hoztunk létre annak biztosítására, hogy az érintettek jogait tiszteletben tartsuk, az adatokat töröljék, és hogy felkészüljünk az adatokkal kapcsolatos fenyegetésekre való gyors reagálásra. Ezen túlmenően a személyes adatok védelmét már a hardver, a szoftver és a szolgáltatók fejlesztésekor vagy kiválasztásakor figyelembe vesszük, a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elvének megfelelően.

SSL-titkosítás (https): Az online szolgáltatásainkon keresztül továbbított adatok lehető legjobb védelme érdekében SSL-titkosítást használunk. Az ilyen titkosított kapcsolatokat a böngésző címsorában található https:// előtagról ismerheti fel.

 

Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok feldolgozásával összefüggésben előfordulhat, hogy az adatokat más helyekre, vállalatokhoz vagy személyekhez továbbítjuk, vagy átadjuk nekik. Az adatok címzettjei lehetnek például az informatikai feladatokkal megbízott szolgáltatók vagy a weboldalba beágyazott szolgáltatások és tartalmak szolgáltatói. Ebben az esetben a jogi követelményeket tiszteletben tartjuk, és különösen az Ön adatainak védelmét szolgáló megfelelő szerződéseket vagy megállapodásokat kötünk az adatok címzettjeivel.

Adattovábbítás a vállalatcsoporton belül: Személyes adatokat továbbíthatunk vállalatcsoportunk más vállalatainak, vagy más módon hozzáférést biztosíthatunk számukra ezekhez az adatokhoz. Amennyiben ez a továbbítás adminisztratív célokat szolgál, az adatok továbbítása jogos üzleti és gazdasági érdekeinken alapul, vagy egyébként, ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha az érintettek hozzájárulása vagy egyébként törvényi engedély áll fenn.

Szervezeten belüli adattovábbítás: A személyes adatokhoz való hozzáférést a szervezetünkön belül más helyekre is továbbíthatjuk vagy más módon biztosíthatjuk. Amennyiben ez a továbbítás adminisztratív célokat szolgál, az adatok továbbítása jogos üzleti és gazdasági érdekeink alapján történik, vagy egyébként, ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha az érintettek hozzájárulása vagy egyébként törvényi engedély áll fenn.

 

Adatfeldolgozás harmadik országokban

Ha az adatokat harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) dolgozzuk fel, vagy az adatfeldolgozás harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével, illetve az adatok más személyek, szervek vagy vállalatok számára történő közlésével vagy továbbításával összefüggésben történik, akkor erre csak a jogi követelményeknek megfelelően kerül sor.

Kifejezett hozzájárulás vagy szerződés vagy törvény által előírt adattovábbítás esetén az adatokat csak olyan harmadik országokban dolgozzuk fel vagy dolgoztatjuk fel, ahol az adatvédelem elismert szintű, különleges garanciák alapján, például az EU Bizottság úgynevezett standard védelmi záradékai révén szerződéses kötelezettség, vagy ha tanúsítványok vagy kötelező belső adatvédelmi szabályok indokolják az adatkezelést (GDPR 44-49. cikk, az EU Bizottság információs oldala: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

 

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően töröljük, amint a feldolgozásukat visszavonjuk, vagy más engedélyek már nem érvényesek (pl. ha az adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy ha az adatokra már nincs szükség a célhoz).

Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, feldolgozásuk ezekre a célokra korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy az adatokat korlátozzák, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adózási okokból kell tárolni, vagy amelyek tárolása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükséges.

Az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatásunk keretében további, az adott adatfeldolgozási műveletre jellemző információkat adhatunk a felhasználóknak az adatok törléséről és megőrzéséről.

 

Sütik használata

A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek a meglátogatott webhelyek vagy tartományok adatait tartalmazzák, és amelyeket a böngésző a felhasználó számítógépén tárol. A cookie-kat elsősorban arra használják, hogy egy online szolgáltatáson belüli látogatás során vagy azt követően információkat tároljanak a felhasználóról. A tárolt információk közé tartozhat például a weboldal nyelvi beállításai, a bejelentkezési státusz, a bevásárlókosár vagy a videó megtekintésének helye. A "cookie-k" kifejezés magában foglal más olyan technológiákat is, amelyek ugyanazokat a funkciókat látják el, mint a cookie-k (pl. ha a felhasználói információkat álneves online azonosítók, más néven "felhasználói azonosítók" segítségével tárolják).

A cookie-k a következő típusokat és funkciókat különböztetjük meg:

 • Ideiglenes sütik (más néven: munkamenet sütik): Az ideiglenes sütik legkésőbb azután törlődnek, hogy a felhasználó elhagyta az online szolgáltatást és bezárta a böngészőjét.
 • Állandó sütik: Az állandó sütik a böngésző bezárása után is tárolva maradnak. Így például a bejelentkezési státusz elmenthető, vagy az előnyben részesített tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó újra meglátogat egy webhelyet. A felhasználók érdekei, amelyeket a hatótávmérés vagy marketing célokra használnak, szintén tárolhatók egy ilyen cookie-ban.
 • First-Party-Cookies: A First-Party-Cookie-kat mi magunk állítjuk be.
 • Harmadik féltől származó sütik: A harmadik féltől származó sütiket elsősorban a hirdetők (úgynevezett harmadik felek) használják a felhasználói információk feldolgozására.
 • Szükséges (más néven: alapvető) sütik: A sütik szükségesek lehetnek a weboldal működéséhez (pl. bejelentkezések vagy egyéb felhasználói bejegyzések mentése vagy biztonsági okokból).
 • Statisztikai, marketing és személyre szabási sütik: A cookie-kat általában arra is használják, hogy mérjék egy weboldal elérését, és amikor a felhasználó érdeklődését vagy viselkedését (pl. bizonyos tartalmak megtekintése, funkciók használata stb.) az egyes weboldalakon egy felhasználói profilban tárolják. Az ilyen profilokat például arra használják, hogy a felhasználóknak a potenciális érdeklődési körüknek megfelelő tartalmat jelenítsenek meg. Ezt az eljárást "nyomkövetésnek" is nevezik, azaz a felhasználók potenciális érdeklődési körének nyomon követése. Ha cookie-kat vagy "nyomkövető" technológiákat használunk, arról külön tájékoztatjuk Önt adatvédelmi szabályzatunkban vagy a hozzájárulás megszerzésének keretében.

Információ a jogalapról: Az, hogy milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait a sütik segítségével, attól függ, hogy kérünk-e beleegyezést. Ha ez a helyzet, és Ön hozzájárul a cookie-k használatához, akkor az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön kinyilvánított hozzájárulása. Ellenkező esetben a cookie-k segítségével feldolgozott adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (pl. online szolgáltatásunk üzleti működtetése és fejlesztése), vagy ha a cookie-k használata szükséges a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez.

Megőrzési időszak: Hacsak nem adunk Önnek kifejezett tájékoztatást az állandó sütik megőrzési idejéről (pl. az ún. cookie opt-in keretében), kérjük, vegye figyelembe, hogy a megőrzési idő akár két év is lehet.

Általános információk a hozzájárulás visszavonásáról és a tiltakozásról (Opt-Out): Függetlenül attól, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy törvényes engedélyen alapul-e, Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy tiltakozzon adatainak cookie-technológiák használatával történő feldolgozása ellen, vagy visszavonja hozzájárulását (a továbbiakban együttesen "opt-out"). A tiltakozását kezdetben a böngészője beállításai segítségével, pl. a cookie-k használatának kikapcsolásával (ami korlátozhatja online szolgáltatásaink funkcionalitását is), kifejtheti. A cookie-k online marketing célú használata elleni tiltakozás számos szolgáltatás esetében, különösen a nyomon követés esetében, a https://www.aboutads.info/choices/ és a https://www.youronlinechoices.com weboldalakon keresztül tehető meg. A tiltakozással kapcsolatban további információkat kaphat az igénybe vett szolgáltatókról és a sütikről szóló tájékoztatás keretében.

Cookie-adatok feldolgozása hozzájárulás alapján: Olyan cookie-kezelési megoldást használunk, amelyben a felhasználók hozzájárulása a cookie-k használatához, illetve a cookie-kezelési megoldásban említett eljárásokhoz és szolgáltatókhoz beszerezhető, kezelhető és visszavonható a felhasználók által. A hozzájáruló nyilatkozatot tároljuk, hogy azt ne kelljen újra előhívni, és a hozzájárulás a jogi kötelezettségnek megfelelően bizonyítható legyen. A tárolás történhet szerveroldali és/vagy cookie-ban (ún. opt-out cookie vagy hasonló technológiák segítségével) annak érdekében, hogy a hozzájárulást a felhasználóhoz és/vagy az eszközéhez lehessen rendelni.A cookie-kezelési szolgáltatások szolgáltatóinak egyedi adataitól függően a következő információk érvényesek: A hozzájárulás tárolásának időtartama legfeljebb két év lehet. Ebben az esetben egy álnevesített felhasználói azonosító kerül kialakításra és tárolásra a hozzájárulás dátumával/időpontjával, a hozzájárulás hatályára vonatkozó információkkal (pl. a cookie-k és/vagy szolgáltatók mely kategóriái), valamint a böngészővel, a rendszerrel és a használt végberendezéssel együtt.

Cookie-beállítások/ Opt-Out:

Cookie beállítások

 • Feldolgozott adattípusok: Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Online szolgáltatások és webtárhely biztosítása

Annak érdekében, hogy online szolgáltatásainkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk, egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online szolgáltatások elérhetők. E célból igénybe vehetünk infrastrukturális és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhelyet és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági és műszaki karbantartási szolgáltatásokat.

A tárhelyszolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok közé tartozhat az online szolgáltatásaink felhasználóira vonatkozó minden olyan információ, amelyet a használat és a kommunikáció során gyűjtenek. Ez rendszeresen magában foglalja az IP-címet, amely ahhoz szükséges, hogy az online szolgáltatások tartalmát a böngészőkhöz eljuttathassuk, valamint az online szolgáltatásainkon belül vagy a weboldalakról tett összes bejegyzést.

E-mail küldés és tárhely: Az általunk használt webtárhely-szolgáltatás magában foglalja az e-mailek küldését, fogadását és tárolását is. E célból feldolgozzuk a címzettek és a küldő címét, valamint az e-mailek küldésével kapcsolatos egyéb információkat (pl. az érintett szolgáltatókat) és az adott e-mailek tartalmát. A fenti adatok SPAM-felderítés céljából is feldolgozhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten az e-maileket általában nem titkosított formában küldik. Az e-maileket általában a szállítás során titkosítják, de nem azon a szerveren, ahonnan elküldik és ahonnan fogadják őket (kivéve, ha úgynevezett végponttól végpontig titkosítási módszert használnak). Ezért nem tudunk felelősséget vállalni az e-mailek továbbítási útvonaláért a feladó és a szerverünkön történő fogadás között.

Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése: Mi magunk vagy webtárhely-szolgáltatónk adatokat gyűjtünk a szerverhez való minden egyes hozzáférés alapján (ún. szervernaplófájlok). A szervernaplófájlok tartalmazhatják a megnyitott weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatmennyiséget, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal) és általában az IP-címeket és a kérő szolgáltatót.

A szervernaplófájlok biztonsági célokra használhatók, például a szerverek túlterhelésének elkerülésére (különösen visszaélésszerű támadások, úgynevezett DDoS-támadások esetén), valamint a szerverek stabilitásának és optimális terheléselosztásának biztosítására.

 • Feldolgozott adattípusok: Felhasználási adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Online szolgáltatásaink nyújtása és használhatósága.
 • Jogalap: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Mazda Motor Logistics Europe NV: Informatikai infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások (pl. tárhely és/vagy számítási kapacitások) biztosítása területén nyújtott szolgáltatások; Szolgáltató: Mazda Motor Logistics Europe NV, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, BELGIUM; Weboldal: https://www.mazda.eu/en/; Adatvédelmi irányelvek: https://www.mazda.eu/en/privacy-statement/.

 

Regisztráció, bejelentkezés és felhasználói fiók

Egyes nemzeti portálokon a felhasználók felhasználói fiókot hozhatnak létre. A regisztráció keretében a felhasználókkal közlik a szükséges kötelező adatokat, és azokat a felhasználói fiók szerződéses kötelezettségek teljesítése alapján történő biztosítása céljából dolgozzák fel. A feldolgozott adatok közé tartoznak különösen a bejelentkezési adatok (név, jelszó és e-mail cím).

A regisztrációs és bejelentkezési funkcióink használata, valamint a felhasználói fiók használata során tároljuk az IP-címet és az adott felhasználói művelet időpontját. A tárolás alapja jogos érdekeink, valamint a felhasználó visszaélésekkel és egyéb jogosulatlan felhasználásokkal szembeni védelme. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez követeléseink érvényesítéséhez szükséges, vagy ha erre jogi kötelezettség áll fenn.

A felhasználókat e-mailben értesíthetjük a felhasználói fiókjukkal kapcsolatos információkról, például technikai változásokról.

Álnéven történő regisztráció: A felhasználók valódi nevek helyett álneveket használhatnak felhasználónévként.

Az adatok törlése a megszüntetés után: Ha a felhasználók megszüntették felhasználói fiókjukat, a felhasználói fiókkal kapcsolatos adataik törlésre kerülnek, a felhasználók jogi engedélye, kötelezettsége vagy beleegyezése függvényében.

A felhasználók felelőssége, hogy a szerződés felmondása esetén a szerződés lejárta előtt biztosítsák adataikat. Jogunkban áll a szerződés időtartama alatt tárolt felhasználói adatokat visszavonhatatlanul törölni.

 • Feldolgozott adattípusok: Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók), Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Biztonsági intézkedések, Megkeresések kezelése és megválaszolása.
 • Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Felhőszolgáltatások

Az interneten elérhető szoftverszolgáltatásokat (ún. "felhőszolgáltatások", más néven "szoftver mint szolgáltatás"), amelyeket a szolgáltatók szerverein nyújtanak a következő célokra: dokumentumok tárolása és kezelése, naptárkezelés, e-mail küldés, táblázatok és prezentációk, dokumentumok, tartalmak és információk cseréje meghatározott címzettekkel vagy weboldalak, űrlapok vagy más tartalmak és információk közzététele, valamint csevegések és audio- és videokonferenciákon való részvétel.

Ennek keretében a személyes adatok feldolgozhatók és tárolhatók a szolgáltató szerverein, amennyiben ezek az adatok a velünk folytatott kommunikációs folyamatok részét képezik, vagy amennyiben ezeket az adatokat egyéb módon, a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően dolgozzuk fel. Ezek az adatok különösen az érintettek törzsadatait és elérhetőségi adatait, a folyamatokra, szerződésekre, egyéb eljárásokra és azok tartalmára vonatkozó adatokat tartalmazhatják. A felhőszolgáltatók is feldolgozzák a használati adatokat és metaadatokat, amelyeket biztonsági és szolgáltatásoptimalizálási célokból használnak.

Ha felhőszolgáltatásokat használunk dokumentumok és tartalmak más felhasználóknak vagy nyilvánosan elérhető weboldalak, űrlapok stb. biztosításához, a szolgáltatók webelemzés céljából vagy a felhasználói beállítások megjegyzése céljából (pl. médiavezérlés esetén) sütiket tárolhatnak a felhasználók eszközein.

Információ a jogalapról - Ha engedélyt kérünk a felhőszolgáltatások használatára, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Továbbá, használatuk lehet (elő)szerződéses szolgáltatásaink része, feltéve, hogy a felhőszolgáltatások használatáról ebben az összefüggésben állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony és biztonságos adminisztratív és együttműködési folyamatokhoz fűződő érdek).

 • Feldolgozott adattípusok: Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók), Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Az érintettek köre: Ügyfelek, Alkalmazottak (pl. Alkalmazottak, álláskeresők), Leendő ügyfelek, Kommunikációs partnerek (e-mailek, levelek stb. címzettjei).
 • A feldolgozás céljai: Irodai és szervezeti eljárások.
 • Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), szerződés teljesítése és előzetes kérések (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Hírlevél és elektronikus kommunikáció

Hírleveleket, e-maileket és egyéb elektronikus közléseket (a továbbiakban "hírlevelek") csak a címzett beleegyezésével vagy törvényes engedélyével küldünk. Amennyiben a hírlevél tartalma a regisztráció keretében konkrétan ismertetésre kerül, az a felhasználó hozzájárulása szempontjából meghatározó. Egyébként hírleveleink a szolgáltatásainkról és rólunk szóló információkat tartalmaznak.

Hírleveleinkre való feliratkozáshoz általában elegendő megadni az e-mail címét. Kérhetjük azonban, hogy adja meg a nevét, hogy a hírlevélben személyesen kapcsolatba léphessünk Önnel, vagy hogy további információkat adjon meg, ha ez a hírlevél céljaira szükséges.

Kettős opt-in eljárás: A hírlevelünkre való feliratkozás általában egy úgynevezett Double-Opt-In eljárás keretében történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után egy e-mailt kap, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg a regisztrációját. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne tudjon külső e-mail címekkel regisztrálni.

A hírlevélre történő feliratkozásokat naplózzuk, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően bizonyítani tudjuk a feliratkozási folyamatot. Ez magában foglalja a bejelentkezés és a megerősítés időpontjának, valamint az IP-címnek a tárolását. Hasonlóképpen naplózásra kerülnek az Ön adatainak változásai, amelyeket a szállítási szolgáltató tárol.

Törlés és a feldolgozás korlátozása: A leiratkozott e-mail címeket jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt törölnénk őket, hogy bizonyítani tudjuk az előzetes hozzájárulást. Ezen adatok feldolgozása a követelésekkel szembeni esetleges védekezés céljára korlátozódik. Egyedi törlési kérelem bármikor benyújtható, amennyiben ezzel egyidejűleg a korábbi hozzájárulás meglétét is igazolják. A tiltakozás tartós betartására vonatkozó kötelezettség esetén fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címet kizárólag ebből a célból egy blokklistában tároljuk.

Tájékoztatás a jogalapokról: A hírlevél küldése a címzettek hozzájárulásán alapul, vagy ha a hozzájárulás nem szükséges, akkor a direkt marketinghez fűződő jogos érdekeink alapján. Amennyiben az e-mailek küldéséhez szolgáltatót bízunk meg, ez jogos érdekeink alapján történik. A regisztrációs eljárást jogos érdekeink alapján rögzítjük annak bizonyítása céljából, hogy azt a jogszabályoknak megfelelően hajtottuk végre.

Tartalom: Információk rólunk, szolgáltatásainkról, promóciókról és ajánlatokról.

Megnyitási arányok és kattintási arányok mérése: A hírlevelek egy úgynevezett "web-beacont", azaz egy pixel méretű fájlt tartalmaznak, amely a hírlevél megnyitásakor a mi szerverünkről, vagy ha egy postai szolgáltatót veszünk igénybe, annak szerveréről kerül lekérésre. E lekérdezés keretében először technikai információkat, például a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információkat, valamint az Ön IP-címét és a lekérdezés időpontját gyűjtjük be.

Ezeket az információkat a hírlevelünk technikai fejlesztésére használjuk fel a technikai adatok vagy a célcsoportok és olvasási szokásaik alapján, a lekérdezési pontok (amelyek az IP-cím segítségével meghatározhatók) vagy a hozzáférési idők alapján. Ez az elemzés magában foglalja annak meghatározását is, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Ezeket az információkat az egyes hírlevél címzettekhez rendeljük, és a profiljukban tároljuk a profilok törléséig. Az értékelések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy felismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és tartalmainkat hozzájuk igazítsuk, vagy más tartalmakat küldjünk felhasználóink érdeklődésének megfelelően.

A megnyitási arányok és a kattintási arányok mérése, valamint a mérési eredmények tárolása a felhasználók profiljában és azok további feldolgozása a felhasználók hozzájárulásán alapul.

A teljesítménymérés elleni külön tiltakozás sajnos nem lehetséges, ebben az esetben a teljes hírlevél-feliratkozást le kell mondani vagy tiltakozni kell. Ebben az esetben a tárolt profiladatok törlésre kerülnek.

 • Feldolgozott adattípusok: Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Felhasználási célok: Közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton), Webanalitika (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése), konverziókövetés (a marketingtevékenységek hatékonyságának mérése), profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • Opt-Out: Bármikor lemondhatja hírlevelünk kézhezvételét, azaz visszavonhatja hozzájárulását, vagy tiltakozhat a további kézhezvétel ellen. A hírlevél lemondására szolgáló linket vagy minden hírlevél végén találja, vagy egyébként használhatja a fent felsorolt kapcsolattartási lehetőségek egyikét, lehetőleg e-mailben.

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Webelemzés, felügyelet és optimalizálás

A webelemzés a weboldalunk látogatottságának értékelésére szolgál, és álnevesített értékek formájában tartalmazhatja a felhasználók viselkedését, érdeklődési körét vagy demográfiai adatait, például életkorát vagy nemét. A webelemzés segítségével például felismerhetjük, hogy online szolgáltatásainkat, illetve azok funkcióit vagy tartalmát mely időpontban használják a leggyakrabban, illetve mely területeket kérik ismételten, valamint hogy mely területek igényelnek optimalizálást.

A webes elemzés mellett tesztelési eljárásokat is alkalmazhatunk, például online szolgáltatásaink vagy azok összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

E célból úgynevezett felhasználói profilok hozhatók létre és tárolhatók egy fájlban (úgynevezett "cookie") vagy hasonló eljárásokban, amelyekben a fent említett elemzésekhez szükséges felhasználói információk tárolódnak. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmakat, a meglátogatott weboldalakat és az ott használt elemeket és technikai adatokat, mint például a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer és a használat idejére vonatkozó információk. Ha a felhasználók hozzájárultak a helymeghatározási adataik gyűjtéséhez, akkor a szolgáltatótól függően ezeket is feldolgozhatják.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználó védelmére azonban bármilyen létező IP-maszkoló eljárást alkalmazunk (azaz álnevesítés az IP-cím lerövidítésével). Általában a webes elemzés, A/B tesztelés és optimalizálás keretében nem tárolunk felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), hanem álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint a használt szoftverek szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, hanem csak a profiljukban tárolt információkat az adott folyamatok céljaira.

Információ a jogalapról: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, a feldolgozás jogalapja a hozzájárulás. Továbbá a feldolgozás lehet (elő)szerződéses szolgáltatásaink része is, feltéve, hogy a harmadik fél igénybevételéről ebben az összefüggésben állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozására jogos érdekeink alapján kerül sor (azaz a hatékony, gazdaságos és felhasználóbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • Feldolgozott adattípusok: Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Felhasználói profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Google Analytics: Szolgáltató: Google Analytics: Webanalitika; Szolgáltató: Google Analytics: Webanalitika; Szolgáltató: Google Analytics: Webanalitika; Szolgáltató: Google Analytics: Szolgáltató: Google Analytics: Webanalitika: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Tag Manager: A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amellyel egy interfészen keresztül tudjuk kezelni az úgynevezett webhelycímkéket, és így más szolgáltatásokat integrálni online szolgáltatásainkba (további részleteket lásd ebben az adatvédelmi nyilatkozatban). Magával a Tag Managerrel (amely a címkéket implementálja) például nem hozunk létre felhasználói profilokat, és nem tárolunk sütiket. A Google csak a felhasználó IP-címét kapja meg, ami a Google Tag Manager futtatásához szükséges. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.

 

Online marketing

Személyes adatokat dolgozunk fel online marketing céljára, amely magában foglalhatja különösen a hirdetési felület értékesítését vagy a hirdetések és egyéb tartalmak (együttesen "Tartalom") megjelenítését a felhasználók potenciális érdeklődési körén és azok hatékonyságának mérésén alapulva.

E célból úgynevezett felhasználói profilokat hoznak létre és tárolnak egy fájlban (úgynevezett "cookie") vagy hasonló eljárásban, amelyben a fent említett tartalom megjelenítéséhez szükséges felhasználói információkat tárolják. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmakat, a meglátogatott weboldalakat, a használt online hálózatokat, a kommunikációs partnereket és olyan technikai információkat, mint a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer és a használati időre vonatkozó információk. Ha a felhasználók hozzájárultak mellékadataik gyűjtéséhez, akkor ezek is feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. Azonban az IP-címek álcázása (azaz álnevesítés az IP-cím lerövidítésével) segítségével biztosítjuk a felhasználók álnévvel történő védelmét. Az online marketingfolyamat keretében általában nem egyértelmű felhasználói adatok (például e-mail címek vagy nevek), hanem álnevek kerülnek rögzítésre. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint az online marketingeljárások szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, csak a profiljukban tárolt információkat.

A profilok információit általában sütik vagy hasonló memóriakészítő eljárások tárolják. Ezek a cookie-k később - általában más, ugyanazt az online marketingtechnológiát használó weboldalakon is - olvashatók és elemezhetők a tartalom megjelenítése céljából, valamint kiegészíthetők más adatokkal, és tárolhatók az online marketingtechnológia szolgáltatójának szerverén.

Kivételesen a profilokhoz egyértelmű adatok rendelhetők. Ez a helyzet például akkor, ha a felhasználók tagjai egy olyan közösségi hálózatnak, amelynek online marketing technológiáját használjuk, és a hálózat összekapcsolja a felhasználók profiljait a fent említett adatokkal. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználók további megállapodásokat köthetnek a közösségi hálózat szolgáltatóival vagy más szolgáltatókkal, például a regisztrációs folyamat részeként történő hozzájárulással.

Elvileg csak a hirdetéseink teljesítményére vonatkozó összefoglaló információkhoz férünk hozzá. Az úgynevezett konverziómérés keretében azonban ellenőrizni tudjuk, hogy online marketingfolyamataink közül melyik vezetett úgynevezett konverzióhoz, azaz a velünk való szerződéskötéshez. A konverziómérést kizárólag marketingtevékenységeink teljesítményelemzésére használjuk.

Hacsak másképp nem jelezzük, kérjük, vegye figyelembe, hogy a használt sütiket két évig tároljuk.

Információ a jogalapról: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk (pl. egy úgynevezett "cookie-banner hozzájárulás" keretében), az online marketing célú adatkezelés jogalapja ez a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz az online szolgáltatásaink elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk alapján. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

A Facebook pixel segítségével (vagy azzal egyenértékű funkciókkal, az eseményadatok vagy elérhetőségi adatok interfészeken vagy más szoftvereken keresztül történő átvitelére az alkalmazásokban) a Facebook egyrészt képes meghatározni az online szolgáltatásaink látogatóit, mint célcsoportot a hirdetések (ún. "Facebook hirdetések") megjelenítéséhez. Ennek megfelelően a Facebook pixeleket arra használjuk, hogy az általunk elhelyezett Facebook-hirdetéseket csak olyan Facebook-felhasználóknak és a Facebookkal együttműködő partnerek szolgáltatásain belül (ún. "közönséghálózat" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) jelenítsük meg, akik érdeklődést mutattak online szolgáltatásaink iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. bizonyos témák vagy termékek iránti érdeklődés, amelyet a meglátogatott weboldalak alapján határozunk meg), amelyeket mi továbbítunk a Facebooknak (ún. "egyéni célcsoportok"). A Facebook pixelek segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne tűnjenek zavarónak. A Facebook pixel lehetővé teszi számunkra azt is, hogy statisztikai és piackutatási célokra nyomon kövessük a Facebook hirdetések hatékonyságát, mivel megmutatja, hogy a Facebook hirdetésre kattintva a felhasználók a mi weboldalunkra irányultak-e (úgynevezett "konverziókövetés").

A Facebook Ireland Ltd.-vel közösen vagyunk felelősek (ún. "közös ellenőrzés") az "eseményadatok" gyűjtéséért vagy továbbításáért (de nem a további feldolgozásáért), amelyeket a Facebook a Facebook pixel és hasonló funkciók (pl. API-k) használatával, amelyeket online szolgáltatásainkban valósítunk meg, a következő célokra gyűjt vagy kap meg: a) a felhasználók feltételezett érdeklődési körének megfelelő tartalmi rekláminformációk megjelenítése; b) kereskedelmi és tranzakciós üzenetek (pl. b) kereskedelmi és tranzakciós üzenetek (pl, a felhasználók Facebook Messengeren keresztül történő megszólítása); c) a hirdetések jobb megjelenítése, valamint a funkciók és tartalmak személyre szabása (pl. annak jobb felismerése, hogy mely tartalmak vagy hirdetési információk érdeklik vélhetően a felhasználókat). Külön megállapodást kötöttünk a Facebookkal ("Adatkezelői kiegészítés", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), amely kifejezetten a Facebook által kötelezően meghozandó biztonsági intézkedésekkel foglalkozik (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), és amelyben a Facebook vállalta, hogy tiszteletben tartja az érintettek jogait (azaz a felhasználók például közvetlenül a Facebookhoz nyújthatnak be információkhoz való hozzáférési vagy törlési kérelmeket). Megjegyzés: Ha a Facebook méréseket, elemzéseket és jelentéseket bocsát rendelkezésünkre (amelyek összesítettek, azaz nem tartalmaznak egyéni felhasználókra vonatkozó információkat, és számunkra anonimak), akkor ez a feldolgozás nem a közös felelősségvállalás keretében történik, hanem az adatvédelmi nyilatkozat ("Adatfeldolgozási feltételek", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), az "Adatbiztonsági feltételek" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) és az USA-ban történő feldolgozás tekintetében az általános szerződési feltételek ("Facebook EU adattovábbítási kiegészítés, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) alapján. A Facebookkal kötött megállapodások nem korlátozzák a felhasználók jogait (különösen az információkhoz való hozzáférés, a törlés, a tiltakozás és az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogát).

A Facebook Pixel (vagy ezzel egyenértékű funkciók, pl. alkalmazásokban) használatával összefüggésben az Eseményadatok feldolgozásán kívül a Facebook online ajánlatunk keretében is gyűjti vagy továbbítja a Facebooknak a kapcsolattartási adatokat (az egyes személyeket azonosító adatokat, neveket, e-mail címeket és telefonszámokat). A kapcsolattartási adatok feldolgozása célcsoportok (ún. " Custom Audiences") kialakítását szolgálja a felhasználók feltételezett érdeklődési körén alapuló tartalom és hirdetési információk megjelenítéséhez. A gyűjtés, illetve az adatok továbbítása és a Facebookon elérhető adatokkal való összevetése nem egyszerű szövegben történik, hanem úgynevezett "hash-értékek", azaz az adatok matematikai ábrázolásai formájában (ezt a módszert például a jelszavak tárolásánál alkalmazzák). A célcsoportok létrehozásához történő megfeleltetés után a Kapcsolattartási adatok törlésre kerülnek. A kapcsolattartási adatok feldolgozása a Facebook Ireland Ltd-vel kötött adatvédelmi megállapodás alapján történik. ("Adatfeldolgozási feltételek", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), az "Adatbiztonsági feltételek" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), valamint az USA-ban történő feldolgozás tekintetében az általános szerződési feltételek ("Facebook-EU adattovábbítási kiegészítés", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) alapján. A kapcsolattartási adatok feldolgozására vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el a "Facebook Business Tools Terms" (Facebook üzleti eszközök feltételei) című dokumentumot, https://www.facebook.com/legal/technology_terms.

Kapcsolattartási adatokat (neveket, e-mail címeket és telefonszámokat) listás formában továbbítunk a Facebooknak, hogy a felhasználók feltételezett érdeklődési körén alapuló tartalmi és rekláminformációkat tartalmazó egyéni célcsoportokat hozzon létre. A továbbítás és a Facebookon elérhető adatokkal való összevetés nem egyszerű szövegben, hanem úgynevezett "hash-értékek", azaz az adatok matematikai ábrázolásai formájában történik (ezt a módszert például a jelszavak tárolásánál alkalmazzák). A célcsoportok létrehozásához történő megfeleltetés után a Kapcsolattartási adatok törlésre kerülnek. A kapcsolattartási adatok feldolgozása a Facebook Ireland Ltd-vel kötött adatvédelmi megállapodás alapján történik. ("Adatfeldolgozási feltételek", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), az "Adatbiztonsági feltételek" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), valamint az USA-ban történő feldolgozás tekintetében az általános szerződési feltételek ("Facebook-EU adattovábbítási kiegészítés", hhttps://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) alapján. A kapcsolattartási adatok feldolgozására vonatkozó további információk a "Facebook Business Tools Terms" (Facebook üzleti eszközök feltételei) című dokumentumban találhatók, https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

 • Feldolgozott adattípusok: Az "eseményadatok" olyan adatok, amelyek tőlünk a Facebook felé továbbíthatók, pl. Facebook pixeleken keresztül (alkalmazásokon keresztül vagy más módon), és amelyek személyekre vagy azok cselekedeteire vonatkoznak; az adatok közé tartoznak például a weboldalak látogatására, a tartalommal való interakciókra, funkciókra, alkalmazások telepítésére, termékek vásárlására stb. vonatkozó információk.; Az eseményadatokat a tartalmi és hirdetési információk célcsoportjainak létrehozása céljából dolgozzák fel (Egyéni célcsoportok); az eseményadatok nem tartalmazzák a tényleges tartalmat (például az írásos megjegyzéseket), a bejelentkezési adatokat és az elérhetőségi adatokat (például neveket, e-mail címeket és telefonszámokat). Az Eseményadatokat a Facebook legfeljebb két év elteltével törli, a belőlük létrehozott Egyéni célcsoportokat a Facebook-fiókunk törlésével), Kapcsolati adatok (Facebook) ("Kapcsolati adatok" az érintetteket (egyértelműen) azonosító adatok, például nevek, e-mail címek és telefonszámok, amelyek továbbíthatók a Facebooknak, például Facebook-pixeleken vagy feltöltéseken keresztül az Egyéni célcsoportok kialakításához történő megfeleltetés céljából; A célcsoportok létrehozásához történő megfeleltetés után a Kapcsolati adatokat törlik).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: (Felhasználói profilok létrehozása), Remarketing, Egyéni célcsoportok (releváns célcsoportok kiválasztása marketingcélokra vagy egyéb tartalmi kimenetre), Konverziókövetés (a marketingtevékenységek hatékonyságának mérése), Affiliate Tracking.
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • Opt-Out: Az érintett szolgáltatók adatvédelmi irányelveire és a tiltakozási lehetőségekre (ún. "opt-out") hivatkozunk. Ha nincs kifejezett opt-out lehetőség megadva, akkor a böngésző beállításaiban lehetőség van a sütik kikapcsolására. Ez azonban korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit. Ezért javasoljuk a következő további opt-out lehetőségeket, amelyeket területenként együttesen kínálunk:a) Európa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Régiókon átnyúló: https://optout.aboutads.info.

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Google Tag Manager: A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amellyel egy interfészen keresztül tudjuk kezelni az úgynevezett webhelycímkéket, és így más szolgáltatásokat integrálni online szolgáltatásainkba (további részleteket lásd ebben az adatvédelmi nyilatkozatban). Magával a Tag Managerrel (amely a címkéket implementálja) például nem hozunk létre felhasználói profilokat, és nem tárolunk sütiket. A Google csak a felhasználó IP-címét kapja meg, ami a Google Tag Manager futtatásához szükséges. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Szolgáltató: Online marketing és webanalitika: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Analytics célcsoportok: A Google Analytics segítségével a Google és partnerei által elhelyezett hirdetéseket jelenítjük meg olyan felhasználóknak, akik érdeklődést mutattak online szolgáltatásaink iránt, vagy akiknek a Google-nak továbbított különleges jellemzői vannak (pl. a meglátogatott weboldalak alapján meghatározott, meghatározott témák vagy termékek iránti érdeklődés) (ún. "Remarketing célcsoportok" vagy "Google Analytics célcsoportok"). A remarketing célközönségek segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Honlap: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Universal Analytics (hu): Universal Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=en&ref_topic=6010376) formájában használjuk a Google Analyticset. Az "Universal Analytics" a Google Analytics olyan eljárására utal, amelyben a felhasználói elemzés egy álnevesített felhasználói azonosító alapján történik, ezáltal a felhasználó álnevesített profilját hozza létre a különböző eszközök használatából származó információkkal (ún. "cross-device tracking"); Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook Pixel és egyéni célcsoportok (Custom Audiences): Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Weboldal: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-Out: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (bejelentkezés a Facebookon szükséges).

 

Profilok a közösségi hálózatokban (közösségi média)

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon belül, és ebben az összefüggésben felhasználói adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy hogy információkat kínáljunk magunkról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok feldolgozása az Európai Unión kívül is történhet. Ez kockázatokat jelenthet a felhasználók számára, például a felhasználói jogok érvényesítésének megnehezítése miatt.

Ezenkívül a felhasználói adatokat általában a közösségi hálózatokon belül piackutatási és reklámcélokra dolgozzák fel. Például felhasználói profilok hozhatók létre a felhasználói viselkedés és a felhasználók kapcsolódó érdeklődési köre alapján. A felhasználói profilok ezután felhasználhatók például olyan hirdetések elhelyezésére a hálózatokon belül és kívül, amelyek feltételezhetően megfelelnek a felhasználók érdeklődési körének. E célból általában sütiket tárolnak a felhasználó számítógépén, amelyekben a felhasználó használati szokásait és érdeklődési körét tárolják. Továbbá a felhasználói profilokban a felhasználók által használt eszközöktől függetlenül is tárolhatók adatok (különösen, ha a felhasználók tagjai az adott hálózatnak, vagy később tagok lesznek).

A vonatkozó feldolgozási műveletek részletes leírását és az opt-out lehetőségeket a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokban és az adott hálózatok szolgáltatói által nyújtott tájékoztatásban találja meg.

A tájékoztatás iránti kérelmek és az érintettek jogainak gyakorlása esetén is rámutatunk, hogy ezeket a leghatékonyabban a szolgáltatóknál lehet érvényesíteni. Csak a szolgáltatók férnek hozzá a felhasználók adataihoz, és közvetlenül megtehetik a megfelelő intézkedéseket és tájékoztatást adhatnak. Ha mégis segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Facebook: Facebook Ireland Ltd.-vel közösen vagyunk felelősek (ún. "közös adatkezelő") a Facebook oldalunk látogatóinak adatgyűjtéséért (de nem a további feldolgozásáért). Ezek az adatok magukban foglalják a felhasználók által megtekintett vagy interakcióba lépett tartalomtípusokra vagy az általuk végrehajtott műveletekre vonatkozó információkat (lásd "Az Ön és mások által végzett és megadott dolgok" a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/policy), valamint a felhasználók által használt eszközökre vonatkozó információkat (pl. IP-címek, operációs rendszer, böngésző típusa, nyelvi beállítások, cookie-információk; lásd "Eszközinformációk" a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/policy). Amint azt a Facebook adatkezelési szabályzatában a "Hogyan használjuk fel ezeket az információkat?" pontban kifejtjük. A Facebook arra is gyűjt és felhasznál információkat, hogy elemzési szolgáltatásokat, úgynevezett "oldalbecsléseket" nyújtson az oldalak üzemeltetői számára, hogy segítsen nekik megérteni, hogyan lépnek kapcsolatba az emberek az oldalaikkal és a hozzájuk kapcsolódó tartalommal. A Facebookkal külön megállapodást kötöttünk ("Az oldalbecslésekre vonatkozó információk", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), amely különösen a Facebook által betartandó biztonsági intézkedéseket szabályozza, és amelyben a Facebook vállalta, hogy teljesíti az érintettek jogait (azaz a felhasználók közvetlenül a Facebooknak küldhetnek információkhoz való hozzáférési vagy törlési kérelmeket). A Facebookkal kötött megállapodások nem korlátozzák a felhasználók jogait (különösen az információkhoz való hozzáférés, a törlés, a tiltakozás és az illetékes felügyeleti hatósághoz való panasz). További információk a "Tájékoztatás az oldalbejárásról" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) című dokumentumban találhatók.

 • Feldolgozott adattípusok: Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók), Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Célok: Kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció, Visszajelzések (pl. visszajelzések gyűjtése online űrlapon keresztül), Marketing.
 • Jogalap: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

Online szolgáltatásainkba olyan funkcionális és tartalmi elemeket integrálunk, amelyeket a megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban "harmadik fél szolgáltatók") szervereiről kapunk. Ezek lehetnek például grafikák, videók vagy várostérképek (a továbbiakban egységesen "tartalom").

Az integráció mindig feltételezi, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatók feldolgozzák a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-cím tehát szükséges az ilyen tartalmak vagy funkciók megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyeknek az adott szolgáltatója az IP-címet csak a tartalom terjesztéséhez használja fel. Harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikákat, más néven "web beacon"-öket) is használhatnak. A "pixel-tagek" olyan információk kiértékelésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatási időkről és a weboldalunk használatára vonatkozó egyéb információkról, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó ilyen információkkal.

Információ a jogalapról: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk (pl. egy úgynevezett "cookie-banner hozzájárulás" keretében), a feldolgozás jogalapja ez a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz az online szolgáltatásaink elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdek. Felhívjuk figyelmét a jelen adatvédelmi szabályzatban található, a sütik használatáról szóló megjegyzésre.

Harmadik féltől származó szoftverek, szkriptek vagy keretrendszerek integrálása: Online szolgáltatásainkba olyan szoftvereket építünk be, amelyeket más szolgáltatók szervereiről hívunk le (pl. funkciókönyvtárakat, amelyeket online szolgáltatásaink megjelenítéséhez vagy felhasználóbarátságához használunk). Az érintett szolgáltatók összegyűjtik a felhasználó IP-címét, és feldolgozhatják azt a szoftvereknek a felhasználó böngészőjébe történő átvitele, valamint biztonsági okokból és szolgáltatásaik értékelése és optimalizálása céljából.

Facebook bővítmények és tartalmak: A Facebook Ireland Ltd.-vel közösen vagyunk felelősek (ún. "közös ellenőrzés") az "Eseményadatok" gyűjtéséért vagy továbbításáért (de nem további feldolgozásáért), amelyeket a Facebook a weboldalunkon futó Facebook közösségi bővítményeket használva a következő célokból gyűjt vagy kap meg egy adás részeként: a) a felhasználók feltételezett érdeklődésének megfelelő tartalmi rekláminformációk megjelenítése; b) kereskedelmi és tranzakciós üzenetek kézbesítése (pl. b) kereskedelmi és tranzakciós üzenetek kézbesítése (pl, a felhasználók Facebook Messengeren keresztül történő megszólítása); c) a hirdetések jobb megjelenítése, valamint a funkciók és tartalmak személyre szabása (pl. annak jobb felismerése, hogy mely tartalmak vagy hirdetési információk érdeklik vélhetően a felhasználókat). Külön megállapodást kötöttünk a Facebookkal ("Adatkezelői kiegészítés", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), amely kifejezetten a Facebook által kötelezően meghozandó biztonsági intézkedésekkel foglalkozik (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), és amelyben a Facebook vállalta, hogy tiszteletben tartja az érintettek jogait (azaz a felhasználók például közvetlenül a Facebookhoz nyújthatnak be információkhoz való hozzáférési vagy törlési kérelmeket). Megjegyzés: Ha a Facebook méréseket, elemzéseket és jelentéseket bocsát rendelkezésünkre (amelyek összesítettek, azaz nem tartalmaznak egyéni felhasználókra vonatkozó információkat, és számunkra anonimak), akkor ez a feldolgozás nem a közös felelősségvállalás keretében történik, hanem az adatvédelmi nyilatkozat ("Adatfeldolgozási feltételek", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update), az "Adatbiztonsági feltételek" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) és az USA-ban történő feldolgozás tekintetében az általános szerződési feltételek ("Facebook EU adattovábbítási kiegészítés, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) alapján. A Facebookkal kötött megállapodások nem korlátozzák a felhasználók jogait (különösen az információkhoz való hozzáférés, a törlés, a tiltakozás és az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogát).

Instagram bővítmények és tartalmak: A Facebook Ireland Ltd.-vel közösen vagyunk felelősek (ún. "közös ellenőrzés") azon "eseményadatok" gyűjtéséért vagy továbbításáért (de nem további feldolgozásáért), amelyeket a Facebook a weboldalunkon futó Instagram-funkciók segítségével gyűjt vagy kap az adattovábbítás részeként a következő célokból: a) a felhasználók feltételezett érdeklődésének megfelelő tartalmi rekláminformációk megjelenítése; b) kereskedelmi és tranzakciós üzenetek kézbesítése (pl. b) kereskedelmi és tranzakciós üzenetek kézbesítése (pl, a felhasználók Facebook Messengeren keresztül történő megszólítása); c) a hirdetések jobb megjelenítése, valamint a funkciók és tartalmak személyre szabása (pl. annak jobb felismerése, hogy mely tartalmak vagy hirdetési információk érdeklik vélhetően a felhasználókat). Külön megállapodást kötöttünk a Facebookkal ("Adatkezelői kiegészítés", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), amely kifejezetten a Facebook által kötelezően meghozandó biztonsági intézkedésekkel foglalkozik (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), és amelyben a Facebook vállalta, hogy tiszteletben tartja az érintettek jogait (azaz a felhasználók például közvetlenül a Facebookhoz nyújthatnak be információkhoz való hozzáférési vagy törlési kérelmeket). Megjegyzés: Ha a Facebook méréseket, elemzéseket és jelentéseket bocsát rendelkezésünkre (amelyek összesítettek, azaz nem tartalmaznak egyéni felhasználókra vonatkozó információkat, és számunkra anonimak), akkor ez a feldolgozás nem a közös felelősségvállalás keretében történik, hanem az adatvédelmi nyilatkozat ("Adatfeldolgozási feltételek", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update), az "Adatbiztonsági feltételek" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) és az USA-ban történő feldolgozás tekintetében az általános szerződési feltételek ("Facebook EU adattovábbítási kiegészítés, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) alapján. A Facebookkal kötött megállapodások nem korlátozzák a felhasználók jogait (különösen az információkhoz való hozzáférés, a törlés, a tiltakozás és az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztétel jogát).

 • Feldolgozott adattípusok: Az "eseményadatok" olyan adatok, amelyek tőlünk a Facebook felé továbbíthatók, pl. Facebook pixeleken keresztül (alkalmazásokon keresztül vagy más módon), és amelyek személyekre vagy azok cselekedeteire vonatkoznak; az adatok közé tartoznak például a weboldalak látogatására, a tartalommal való interakciókra, funkciókra, alkalmazások telepítésére, termékek vásárlására stb. vonatkozó információk.; Az eseményadatokat a tartalmi és hirdetési információk célcsoportjainak létrehozása céljából dolgozzák fel (Egyéni célcsoportok); az eseményadatok nem tartalmazzák a tényleges tartalmat (például az írásos megjegyzéseket), a bejelentkezési adatokat és az elérhetőségi adatokat (például neveket, e-mail címeket és telefonszámokat). Az Eseményadatokat a Facebook legfeljebb két év elteltével törli, a belőlük létrehozott Egyéni célcsoportokat a Facebook-fiókunk törlésével), Leltáradatok (pl. nevek, címek), Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), Tartalmi adatok (pl. szöveges bevitel, fényképek, videók).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Online szolgáltatásaink és használhatóságunk biztosítása, Szerződéses szolgáltatások és ügyfélszolgálat nyújtása, Marketing, Profilok a felhasználókkal kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), szerződés teljesítése és előzetes kérések (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Közösségi média tartalmak megjelenítése ("Flockler"):

A közösségi média tartalmak weboldalunkon történő megjelenítéséhez a "Flockler" szolgáltatást használjuk, amely összesíti a releváns közösségi média csatornákat és megjeleníti azokat weboldalunkon.

A megfelelő tartalommal való interakció létrehozza a kapcsolatot a Flockler szerverekkel. IP címed átvinni. A tartalom betöltésekor az adatok az adott közösségimédia-szolgáltatóhoz is eljutnak. Ez akkor is érvényes, ha nincs bejelentkezve az adott közösségimédia-szolgáltatóhoz, vagy nincs fiókja azoknál. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok közösségi média szolgáltató általi felhasználásáról. További információ elérhető az eladó nyilatkozatában.

A Flockler beépülő modul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül felhasználásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz.

Az adatvédelmi szabályzat és a szolgáltatóval kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: flockler.com/privacy-policy.

 

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Facebook bővítmények és tartalmak: Facebook közösségi pluginok és tartalmak - Ez olyan tartalmakat, például képeket, videókat vagy szöveget és gombokat tartalmazhat, amelyekkel a felhasználók megoszthatják az online szolgáltatás tartalmát a Facebookon belül. A Facebook Social Plugins listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Weboldal: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-Out: Beállítások a hirdetésekhez: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (bejelentkezés szükséges a Facebookon).
 • Google Maps: Google Maps: A Google Maps szolgáltatás térképeit integráljuk a Google szolgáltatótól. A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és helymeghatározási adatai, amelyeket nem a hozzájárulásuk nélkül gyűjtünk (általában a mobilkészülékük beállításainak keretében); Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Honlap: https://cloud.google.com/maps-platform; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Maps API-k és SDK-k: A Google által nyújtott térkép- és helymeghatározási szolgáltatások interfészei, amelyek például lehetővé teszik címbejegyzések hozzáadását, helymeghatározást, távolságszámítást vagy a helyekre és egyéb helyekre vonatkozó kiegészítő információk szolgáltatását; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://cloud.google.com/maps-platform; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Instagram bővítmények és tartalmak: Instagram pluginek és tartalmak - Ez olyan tartalmakat, például képeket, videókat vagy szöveget és gombokat tartalmazhat, amelyekkel a felhasználók az Instagramon belül megoszthatják az online szolgáltatás tartalmát. Szolgáltató: https://www.instagram.com, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Weboldal: https://www.instagram.com; Adatvédelmi szabályzat: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • LinkedIn bővítmények és tartalmak: LinkedIn pluginek és tartalmak - Ez olyan tartalmakat, például képeket, videókat vagy szöveget és gombokat tartalmazhat, amelyekkel a felhasználók megoszthatják az online szolgáltatás tartalmát a LinkedIn-en belül. Szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország; Weboldal: https://www.linkedin.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Pinterest bővítmények és tartalmak: Pinterest pluginek és tartalmak - Ez olyan tartalmakat, például képeket, videókat vagy szöveget és gombokat tartalmazhat, amelyekkel a felhasználók megoszthatják az online szolgáltatás tartalmát a Pinteresten belül. Szolgáltató: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA,; Honlap: https://www.pinterest.com; Adatvédelmi irányelvek: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • TikTok bővítmények és tartalmak: TikTok pluginek és tartalmak - Ez olyan tartalmakat tartalmazhat, mint képek, videók vagy szöveg és gombok. Szolgáltató: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA; Honlap: https://www.tiktok.com; Adatvédelmi szabályzat: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.
 • Twitter bővítmények és tartalmak: Twitter pluginek és gombok - Ez olyan tartalmakat, például képeket, videókat vagy szöveget és gombokat tartalmazhat, amelyekkel a felhasználók megoszthatják az online szolgáltatás tartalmát a Twitteren belül. Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írország, anyavállalat: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Weboldal: https://twitter.com; Adatvédelmi irányelvek: https://twitter.com/en/privacy.
 • YouTube-videók: Szolgáltató: Videó tartalmak; Szolgáltató: YouTube videók: Videótartalmak; Szolgáltató: Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, , anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://www.youtube.com; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, A reklámok megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Xing bővítmények és gombok: Xing pluginok és gombok - Ez olyan tartalmakat, például képeket, videókat vagy szöveget és gombokat tartalmazhat, amelyekkel a felhasználók megoszthatják az adott online szolgáltatás tartalmát a Xing-en belül. Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország; Weboldal: https://www.xing.com; Adatvédelmi irányelvek: https://privacy.xing.com/en.
 • Vimeo: videótartalom; Szolgáltató: Vimeo Inc: Jogi osztály, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Weboldal: https://vimeo.com; Adatvédelmi szabályzat: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics szolgáltatást, és hivatkozunk az adatvédelmi szabályzatra (https://policies.google.com/privacy), valamint a Google Analytics opt-out lehetőségére (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) vagy a Google marketing célú adatfelhasználásra vonatkozó beállításaira (https://adssettings.google.com/).
 • Flockler: közösségi médiatartalmak hirdetése. Szolgáltató: Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finnország; Honlap: https://flockler.com/; Adatvédelmi szabályzat: https://flockler.com/privacy-policy.

 

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai és frissítései

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot akkor fogjuk módosítani, ha az adatfeldolgozási gyakorlatunkban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön együttműködését (pl. hozzájárulását) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

Ha ebben az adatvédelmi szabályzatban cégek és szervezetek címeit és elérhetőségi adatait adjuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak, és ellenőrizze az adatokat, mielőtt kapcsolatba lép velünk.

 

Az érintettek jogai

Mint érintettet, Önt a GDPR értelmében számos jog illeti meg, amelyek különösen a GDPR 15-21. cikkéből fakadnak:

 • Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen célú közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulások visszavonásának joga: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
 • Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy a kérdéses adatokat feldolgozzák-e, és a törvény rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást kapjon ezekről az adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát.
 • A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a törvénynek megfelelően kérje az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését.
 • Törléshez való jog és a feldolgozás korlátozásához való jog: A törvényi rendelkezésekkel összhangban Ön jogosult kérni az érintett adatok azonnali törlését, vagy pedig az adatok feldolgozásának a törvényi rendelkezésekkel összhangban történő korlátozását.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja a jogszabályi követelményeknek megfelelően, vagy kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek.
 • Panasztétel a felügyeleti hatóságnál: Különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t, a törvénynek megfelelően és bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőség sérelme nélkül panaszt nyújthat be egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál.

 

Terminológia és fogalommeghatározások

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezésekről. Számos fogalom a törvényből származik, és főként a GDPR 4. cikke határozza meg őket. A jogi meghatározások kötelező érvényűek. Az alábbi magyarázatok viszont mindenekelőtt a megértést szolgálják. A fogalmak ábécérendben vannak rendezve.

 

 • Adatkezelő: "Adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Konverziókövetés: A konverziókövetés a marketingintézkedések hatékonyságának értékelésére használt módszer. Ebből a célból általában egy cookie-t tárolnak a felhasználók eszközein azokon a weboldalakon belül, amelyeken a marketingintézkedések zajlanak, majd a céloldalakon újra előhívják őket (így például nyomon tudjuk követni, hogy az általunk más weboldalakon elhelyezett hirdetések sikeresek voltak-e).
 • Egyéni célközönség: A célcsoport-képzés (vagy "egyéni célcsoportok") kifejezés akkor használatos, amikor célcsoportokat határoznak meg hirdetési célokra, pl. hirdetések megjelenítésére. Például egy felhasználó bizonyos termékek vagy témák iránti érdeklődése az interneten arra a következtetésre használható, hogy az adott felhasználó érdeklődik a hasonló termékek hirdetései vagy az online áruház iránt, amelyben a termékeket megtekintette. Lookalike Audiences" (vagy hasonló célcsoportok) - ez a kifejezés olyan tartalmak leírására szolgál, amelyeket olyan felhasználók tartanak megfelelőnek, akiknek profilja vagy érdeklődési köre feltehetően megegyezik azokkal a felhasználókkal, akik számára a profilokat létrehozták. Az egyéni célcsoportok és a lookalike célcsoportok létrehozásához általában sütiket használnak. A célcsoportokat létrehozhatják egy online szolgáltatás látogatóinak feldolgozásával, vagy feltöltéssel (ami általában álnevesítve történik) az online marketingtechnológia szolgáltatójának.
 • IP-maszkolás: Az IP-maszkírozás olyan módszer, amelynek során az utolsó oktett, azaz az IP-cím utolsó két számjegye törlésre kerül, így az IP-cím önmagában már nem használható egy személy egyedi azonosítására. Az IP-maszkírozás tehát a feldolgozási módszerek álnevesítésének eszköze, különösen az online marketingben.
 • Személyes adatok: "Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
 • Feldolgozás: Az "adatfeldolgozás" kifejezés széles körű és gyakorlatilag mindenféle adatkezelést magában foglal, legyen szó adatgyűjtésről, -értékelésről, -tárolásról, -továbbításról vagy -törlésről.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal: A "felhasználókkal kapcsolatos információkat tartalmazó profilok", vagy röviden "profilok" feldolgozása magában foglalja a személyes adatok bármilyen automatizált feldolgozását, amely e személyes adatok felhasználásából áll, hogy elemezzen, értékeljen vagy előrejelezzen egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat (a profilalkotás típusától függően ez különböző demográfiai, viselkedési és érdeklődési adatokat tartalmazhat, mint például a weboldalakkal és azok tartalmával való interakció stb. tekintetében) (pl. bizonyos tartalmak vagy termékek iránti érdeklődés, egy weboldalon vagy helyszínen való kattintási magatartás). Profilalkotási célokra gyakran használnak sütiket és webjelzőket.
 • Remarketing: A "remarketing" vagy "retargeting" kifejezés például arra szolgál, hogy reklámcélokból jelezzük, hogy egy felhasználó mely termékek iránt érdeklődik egy weboldalon, hogy más weboldalakon, például hirdetésekben emlékeztessük a felhasználót ezekre a termékekre. 
 • Webanalitika: A webanalitika az online szolgáltatások látogatottságának értékelésére szolgál, és meghatározhatja a látogatók viselkedését vagy érdeklődését bizonyos információk, például a weboldalak tartalma iránt. A webanalitika segítségével például a weboldal-tulajdonosok felismerhetik, hogy a látogatók milyen időpontban látogatják a weboldalukat, és milyen tartalom érdekli őket. Ez lehetővé teszi számukra például, hogy optimalizálják a weboldal tartalmát, hogy jobban megfeleljen a látogatók igényeinek. A webanalitika céljaira gyakran használnak álnevesített sütiket és webjelzőket, hogy felismerjék a visszatérő látogatókat, és így pontosabb elemzéseket kapjanak az online szolgáltatás használatáról.